ฟามาซัน เทรดดิ้ง จำหน่าย ใบเกลียว ใบสกรู ระบบลำเลียง กระพ้อลำเลียง สกรูลำเลียง อุปกรณ์อุตสาหกรรมทุกประเภท

                   

                              

รายละเอียดใบเกลียวลำเลียง
                                      
      QUICK LINK                           
     มอเตอร์ Motor  
     Quick Clamp  
     สินค้าจาก Project  
     Conveyor  
   
   
   
                                                                      
                                   ใบเกลียวลำเลียง                                                                                                            
 

ตารางใบเกลียวขนาดมาตรฐาน

 

  Inch.       mm.        
                                                         OD           OD              ID             Pitch       Thickness    Length         Direct     Material                  
     3"       80        17        80     3.2  3000    ซ้าย/ขวา        เหล็ก/สแตนเลส       
         100        34       100     3.2 3000     ซ้าย/ขวา

 เหล็ก/สแตนเลส

 
     4"      102        36       100     3.2 3000     ซ้าย/ขวา  เหล็ก/สแตนเลส  
         102        36       102     4.5 3000     ซ้าย/ขวา  เหล็ก/สแตนเลส  
     5"      125        34       125     3.2 3000     ซ้าย/ขวา  เหล็ก/สแตนเลส  
 
     140       60.3       140      6 3000     ซ้าย/ขวา  เหล็ก/สแตนเลส  
     6"      140       60.3       140      6 3000     ซ้าย/ขวา

 เหล็ก/สแตนเลส

 
         150       48.3       150     4.5 3000     ซ้าย/ขวา  เหล็ก/สแตนเลส  
    7.5"      190       60.3       190       6 3000     ซ้าย/ขวา  เหล็ก/สแตนเลส  
         190       60.3       190       6 3000     ซ้าย/ขวา  เหล็ก/สแตนเลส  
     8"      200        49       200      4.5      3000      ซ้าย/ขวา   เหล็ก/สแตนเลส   
     10"      250         60        250       4.5       3000      ซ้าย/ขวา   เหล็ก/สแตนเลส   
     12"      300        76.1        300        6       3000      ซ้าย/ขวา   เหล็ก/สแตนเลส   
     14"      350         90        350        6       3000      ซ้าย/ขวา   เหล็ก/สแตนเลส   
                   

                 

 

ตารางใบเกลียวพิเศษสำหรับใช้ในการเกษตร


                                                 Inch.                                                      mm.                                           
  OD OD   ID Pitch Thickness Length Direct  ลักษณะใบ    Material 
     4" 100 33 100      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ธรรมดา     เหล็ก
    140 33 140      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก
     6" 150 33 150      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก
    150 48 150      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก
     7" 175 33 175      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก
    7.5" 190 33 190      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก
     8" 200 48 200      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก
    10" 240 42 240      4.5   2500  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก
 
560 356 610      4.5   3000  ซ้าย/ขวา   ห่อ(10)     เหล็ก

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม Click